Publicerad 2020-06-08

Renare luft - 11 000 färre dödsfall i Europa

Genom åtgärder att stoppa spridningen av coronavirus, har vi även fått betydligt renare luft.
Tack vare detta har 11 000 färre personer dött av luftföroreningar i Europa enligt Center for Research on Energy & Clean Air (CREA). De beräknar även att vi fått 6000 färre fall av astma och runt 600 färre för tidigt födda i Europa.

Källa: ecowatch.com