Publicerad 2020-06-10

Fler forskare tror på vaccin före årets slut

Tidigare har företrädare för WHO sagt att det är fullt möjligt att det finns ett vaccin på marknaden mot corona före årets slut.
Fler forskare instämmer och bl.a. forskare på Pentagon anser det rimligt att ett vaccin finns framme i slutet av detta året som gör att vaccination av befolkningen kan inledas.