Publicerad 2020-06-13

Besök på äldreboenden möjligt igen med hjälp av plexiglas

Snart kan de som bor på äldreboenden i Skellefteå kommun få träffa sina anhöriga och vänner igen. Det blir möjligt sedan kommunen lovat att montera plexiglasskärmar utomhus.
Liknande lösningar har testats på boenden i andra svenska kommuner de senaste veckorna.

Källa: Folkbladet