Publicerad 2020-06-18

Brittiska forskare har gjort ett stort genombrott i kampen mot coronaviruset

Kortisonet dexametason har visat sig effektivt mot covid-19, enligt brittiska forskare. Vid Oxforduniversitetet har man konstaterat att kortisonet minskar dödligheten med nära en tredjedel för patienter som vårdas i respirator. För dem som vårdas med syrgas minskar dödligheten med en femtedel, enligt BBC.

Källa: Aftonbladet