Publicerad 2020-05-29

Lägsta dödstalet för fotgängare i New York

På flera platser runt om i världen rapporteras om lägsta dödstalen avseende trafikolyckor på lång tid.
Från New York rapporteras ett nytt rekord, inte en enda fotgängare har blivit dödad i trafiken på 58 dagar, det är den längsta perioden sedan staden började registrera dödsolyckor 1983.