Publicerad 2020-06-26

Godkända läkemedel stoppar Covid-19 vid tester

Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet har sedan i maj undersökt 1 500 läkemedel redan godkända läkemedel om de har någon effekt mot covid-19. Flera tester visar att några hämmar eller stoppar viruset helt. Detta är extra intressant då det är läkemedel som redan finns på marknaden. Nästa steg är att arbeta vidare med 20-30 läkemedel som i labbmiljö visat sig påverkat coronavisuset.

Källa: Svenska Dagbladet