Publicerad 2020-06-28

Antikroppar för behandling av corona

Att använda antikroppar för behandling av corona kan komma före ett vaccin tror nu flera forskare. Antikroppar kan binda till ett virus och på så vis hindra infektion, alltså neutralisera viruset och bota de som insjuknat i corona. Antikroppsbehandling kan användas för att tillfälligt skydda utsatta befolkningsgrupper som vårdhem eller sjukvårdspersonal eller personer med kroniska tillstånd.