Publicerad 2020-06-30

Över 1 miljon har tillfrisknat från corona

Övre en miljon människor har tillfrisknat från Covid-19 enligt statistik från John Hopkins University .

Källa: John Hopkins University