Publicerad 2020-07-14

Antikroppar från Lama medel mot corona

Forskare från Storbritanniens Rosalind Franklin Institute har framgångsrikt använt antikroppar hos lamadjur till att ta fram ett medel mot coronaviruset. Utvecklingen av detta nya medel beskrivs i bl.a. Nature Structural och Molecular Biology.

Källa: BBC News