Publicerad 2020-07-29

1 miljon personer söks för covid 19 tester

De första mer omfattande Fas 3 testerna av vaccin mot covid 19 har startat. Varje test av ett vaccin i Fas 3 innefattar 30.000 personer. Fem läkemedelsföretag beräknas aktivera tester i USA. Testpersonerna skall vara minst 18 år och får inte tidigare ha smittats av covid 19. För att finna lämpliga testkandidater beräknar Nationella institutet för allergier och infektionssjukdomar i USA (Niaid) behöva söka bland 1 miljon frivilliga personer.

Källa: Forbes