Publicerad 2020-07-30

Två personer i sekunden tillfrisknar i Covid 19

Antalet personer som tillfrisknar i Covid 19 ökar och ligger nu i genomsnitt på två personer i sekunden. Den senaste veckan har 1,35 miljoner personer tillfrisknat i Covid 19 enligt statistik från Wordometer vilket innebär 2,2 personer i sekunden säger Ola Josefson på Vadbra.se och fortsätter, parallellt rapporterar merparten länder om att andelen personer som insjuknat i covid 19 och dör minskar.

Källa: Vadbra