Publicerad 2020-08-19

Forskare tror att flockimmuniteten är närmare än tidigare beräkningar

Flockimmunitet är något som forskarna talar om som en väg för att smittspridning av covid-19 skall upphöra. En siffra som ofta nämnts är att minst 70 % av befolkningen skall bära på immunitet för att stoppa smittan.
Nu bedömer flera forskare att så hög andel av befolkningen inte behöver bära på immunitet. I intervjuer med The New York Times sade mer än ett dussin forskare att tröskeln troligen kommer att vara mycket lägre: bara 50 procent, kanske ännu mindre. Om det är korrekt, ökar förutsättningarna för ett snabbare slut av epidemin.

Källa: Independent