Publicerad 2020-08-24

Vi förbrukar mindre naturresurser

Vi förbrukar mer än vad jorden kan återskapa enligt Global Footprint Network, som för varje år anger ett visst datum när vi förbrukat mer än vad jorden kan återskapa. Corona har lett till en minskning av mänsklighetens ekologiska fotavtryck med 9,3 procent.
Dagen då mänsklig konsumtion överstiger den mängd som naturen kan återskapa på ett år kallar man för Earth Overshoot Day, den kommer i år den 22 augusti, mer än tre veckor senare än den gjorde år 2019.

Källa: Global Footprint Network